chwy|cić

chwy|cić
pf — chwy|tać impf vt 1. (złapać) to get hold of, to take hold of; (bardziej zdecydowanie) to catch hold of, to grab (hold of) [torbę, talerz, krzesło, dziecko, zwierzę]; to catch [piłkę, jabłko]; to seize, to grasp [nóż, szablę]; [dźwig] to pick up [kontener]
- chwytać piłkę obiema rękami a. w obie ręce to catch a ball with a. in both hands
- chwytać (za) czapkę/kij to grab one’s cap/a stick
- chwycić za klamkę to grab the door handle
- chwytać linę to catch a. grab (at) a rope
- chwycić rzucony cukierek to catch a sweet
- chwycić kogoś za włosy/kark to grab sb by the hair/(the scruff of) the neck
- chwycić kogoś za kołnierz/płaszcz to grab (hold of) a. get hold of sb by the collar/ to grab (hold of) sb’s coat
- chwycić kogoś za rękę to grip sb’s hand, to grasp sb by the hand
- chwycić kogoś za ramię to grip sb’s arm, to seize sb by the arm
- chwycić kogoś w objęcia to grasp a. clasp sb in an embrace
- pies chwycił go za nogawkę spodni the dog caught his trouser leg in its teeth
2. (wędką, pułapką, sidłem) to catch [rybę, zwierzę, motyla]
- chwytać ryby siecią/w sieć to catch fish with/in a net
- chwytać konia na lasso to lasso a. rope a horse
3. (spinać) to pin up [brzegi sukni] 4. przen. (postrzegać) to catch [dźwięki, spojrzenia]
- chwytać uchem coś to catch the sound of sth
- chwycić coś kątem oka to catch sth out of the corner of one’s eye
- chwycić zapach czegoś w nozdrza (o zwierzęciu) to catch the smell of sth
5. przen. (pojmować) to grasp; to get pot.
- chwycić żart to get a joke
- chwytać, o co komuś chodzi to get what sb means
- chwytać coś w lot to grasp sth immediately; to catch on (to sth) at once a. immediately pot.
- chwytać rytm tańca to pick up the rhythm of a dance
6. przen. (zauważać) to catch
- chwycić kogoś na czymś to catch sb doing sth
7. (przyciągać) [dywan, zasłony] to pick up, to attract [kurz] 8. przen. (ogarniać, opanowywać) chwyta go dolegliwość he is coming down with an illness
- chwytały go bóle/konwulsje he was gripped by pain/seized by convulsions
- chyba chwyta mnie grypa I think I’m coming down with a. I’m getting the flu
- chwycił go kaszel he had a coughing fit
- chwyciły ją dreszcze she started shivering
- kobietę w ciąży często chwytają mdłości pregnant women often suffer from bouts of sickness
- mojego kota chwyciła jakaś choroba my cat has caught a. picked up some disease
- chwyta go sen he feels sleepy
- położył się do łóżka i od razu chwycił go sen as soon as he got into bed he fell asleep a. he was overcome by sleep książk.
- chwyta ją żal/wzruszenie she’s overcome with sorrow/emotion
- gdy mróz chwyta, na ulicach robi się ślisko when it’s frosty a. there’s a frost the streets become slippery
- w lutym chwyta zwykle kilkunastostopniowy mróz in February the temperature usually falls to 10 or 15 degrees below zero
vi 1. przen. (przywrzeć) [farba, emulsja, barwnik] to take; [klej] to set, to stick; [taśma klejąca] to stick; [cement] to set
- poczekaj, aż klej chwyci wait until the glue sets
- ten klej nie chwyta metalu this glue doesn’t stick to a. adhere to metal
- farba nie chwyciła the dye didn’t take
2. pot., przen. (zyskać uznanie) [idea, pomysł, moda, reklama] to catch on pot.; [towar, film] to take off pot.; [propozycja] to be accepted
- idea rządu koalicyjnego nie chwyciła the idea of a coalition government fell through a. didn’t take off
chwycić się — chwytać się 1. (siebie samego) to clutch, to grasp
- chwytać się za głowę z bólu to clutch one’s head in pain
- chwytać się za bolącą nogę to grasp a. clutch an aching leg
- chwytać się pod boki ze śmiechu to clutch one’s sides laughing, to hold one’s sides with laughter
2. (jeden drugiego) to grasp one another, to hold one another
- chwytać się za ręce to take hold of a. clasp one another’s hands
3. (dla utrzymania równowagi) to hold on to, to cling to [mebli, poręczy, płotu, gałęzi]
- chwycił się stołu, żeby nie upaść he caught hold of the table so as not to fall
4. (dać się złapać) [ryba, zwierzę] to be caught 5. przen. (robić wszystko) to try (out), to resort to
- chwytać się różnych pomysłów to try (out) different ideas
- chwytać się różnych sposobów to resort to various methods a. means
- chwytać się różnych zajęć to take on a. up various activities
- chwytać się myśli/nadziei to cling to a. hold on to an idea/a hope
- prezydent chwycił się pomocy wojska the president turned to the army for help
6. pot. (spostrzegać w sobie) to catch oneself (na czymś doing sth)
- chwytać się na myślach o śmierci to catch oneself thinking about death
chwycić byka za rogi to take the bull by the horns
- chwycić wiatr Myślis. [pies] to catch the scent, to get the scent; Żegl. to catch the wind
- chwytać oddech a. powietrze to gasp (for breath), to catch one’s breath
- ranny z ledwością chwytał powietrze the injured man could hardly catch his breath
- chwytać kogoś za słowa a. słówka to pick sb up on every word (they say)
- nie chwytaj mnie za słowa, tylko uważnie mnie wysłuchaj just listen to what I’m saying and stop picking me up on every word
- chwytać coś na gorąco pot. (w mediach) to cover sth as it happens, to be where the action is pot.
- dobry reporter powinien chwytać życie na gorąco a good reporter should always be there on the spot
- chwytać na gorąco relacje świadków to get eyewitness reports on the spot a. at the scene
- chwycić za broń/pióro/pędzel to take up arms/writing/painting
- chwytać kogoś za gardło [emocje] to bring a lump to sb’s throat
- chwytać kogoś za serce a. duszę [słowa, widok] to pull a. tug at sb’s heartstrings
- chwytać kogoś za serce [osoba] to play on sb’s heartstrings
- żadne choroby się go nie chwytają he’s totally immune to illness
- nie chwytają się go żadne nasze tłumaczenia none of our explanations seem to (be) get(ting) through to him
- tonący brzytwy się chwyta przysł. a drowning man will clutch at a straw przysł.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • CIC Video — Saltar a navegación, búsqueda CIC Video (Pronunciado como kick , pero en su mayoría se pronuncia por sus letras) fue un distribuidor de vídeos, propiedad de Cinema International Corporation (predecesora de United International Pictures), opero en …   Wikipedia Español

 • CIC Video — (pronounced kick , though many spelled out its letters) was a home video distributor, owned by Cinema International Corporation (the forerunner of United International Pictures), and operated in some countries (such as France, Germany, Sweden,… …   Wikipedia

 • Cic — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • CIC — Saltar a navegación, búsqueda El acrónimo CIC puede referirse a: Código de derecho canónico en latín: Codex Iuris Canonici Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México. Centro de Investigación… …   Wikipedia Español

 • CIC — 1) collective investment scheme (CIC) A type of investment scheme defined in section 235 of the Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). Broadly, this term refers to any arrangements with respect to property, the purpose or effect of which …   Law dictionary

 • cic´a|triz´er — cic|a|trize «SIHK uh tryz», transitive verb, intransitive verb, trized, triz|ing. to heal by forming a scar: »Figurative. Prior to the discovery of atomic energy, mankind could hope to pass through a sequence of…bloodlettings and cicatrize its… …   Useful english dictionary

 • cic´a|tri|za´tion — cic|a|trize «SIHK uh tryz», transitive verb, intransitive verb, trized, triz|ing. to heal by forming a scar: »Figurative. Prior to the discovery of atomic energy, mankind could hope to pass through a sequence of…bloodlettings and cicatrize its… …   Useful english dictionary

 • cic|a|trize — «SIHK uh tryz», transitive verb, intransitive verb, trized, triz|ing. to heal by forming a scar: »Figurative. Prior to the discovery of atomic energy, mankind could hope to pass through a sequence of…bloodlettings and cicatrize its wounds after… …   Useful english dictionary

 • CIC — steht für: Carnival in Coal, eine französische Noise , Hardrock , Metalband Cascaded Integrator Comb Filter, ein in der digitalen Signalverarbeitung eingesetztes Interpolations bzw. Dezimationsfilter. China Investment Corp, chinesischer… …   Deutsch Wikipedia

 • Cic — steht für: Carnival in Coal, eine französische Noise , Hardrock , Metalband Cascaded Integrator Comb Filter, ein in der digitalen Signalverarbeitung eingesetztes Interpolations bzw. Dezimationsfilter. China Investment Corp, chinesischer… …   Deutsch Wikipedia

 • Çiçəkli — is a village and municipality in the Sabirabad Rayon of Azerbaijan. It has a population of 1,424.[citation needed] References …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”